Stožčasti zobniki (108)

Stožčasti zobniki se uporabljajo za sestavo zobniških dvojic oz. zobniških gonil, ko želimo doseči prenos energije pravokotno glede na lego gredi, osi zobnikov pa se pri tem sekata.

Stožčaste zobnike z ravnim ozobjem uporabljamo za majhne obodne hitrosti, npr. pri dvigalih, ročnih dvigalkah itd. Stožčasti zobniki s poševnim ozobjem pa se uporabljajo za kotni zobniški prenos večjih moči in hitrosti, saj imajo večjo stopnjo ubiranja in tečejo bolj tiho.