PEEK plastika (57)

PEEK (ketron) plastika, izdelana iz poliarileterketona, ima dobre termične, mehanske in kemijske lastnosti. Zaradi odpornosti na visoko stalno delovno temperaturo je PEEK tehnična plastika primerna za produkte, ki morajo prenesti visoke obremenitve v višjih temperaturnih pogojih. Uporablja se npr. za izdelavo zobnikov, drsnih ležajev, puš, v letalski industriji itd. PEEK plastiko ponujamo v obliki palic in plošč, po potrebi pa dobavimo tudi druge oblike polizdelkov.